LỄ NHẬM CHỨC PHÓ CHƯỞNG MÔN

 CHƯỞNG MÔN TÔ ĐÌNH THANH ( XUYÊN SƠN NHẠN )

TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÓ CHƯỞNG MÔN CHO VÕ SƯ NGUYỄN VĂN LÒNG ( XUYÊN LÂM NHẠN ) 

 

  LÃO VÕ SƯ CHÂU VĂN NGỌC ( BẠCH NGỌC SƠN NHẠN ) HỌC TRÒ TỔ SƯ BÙI VĂN HÓA 

TRAO QUYẾT ĐỊNH PHÓ CHƯỞNG MÔN CHO VÕ SƯ NGÔ THỊ NGỌC CHI ( XUYÊN VÂN NHẠN )