LỄ TRAO VĂN BẰNG VÕ SƯ CAO CẤP - MÔN PHÁI TÂY SƠN NHẠN

- LÃO VÕ SƯ LÊ ĐỨC MINH ( LƯU HƯƠNG NHẠN ) HỌC TRÒ TỔ VÕ SƯ BÙI VĂN HÓA ( TỪ BÊN PHẢI ) TRAO VĂN BẰNG VÕ SƯ CAO CẤP CỦA MÔN PHÁI TÂY SƠN NHẠN CHO VÕ SƯ NGUYỄN VĂN LÒNG ( XUYÊN LÂM NHẠN ) .

- NGUYÊN PHÓ CHƯỞNG MÔN , VÕ SƯ NGUYỄN PHÚC ẨN ( HỒNG ẨN NHẠN ) HỌC TRÒ LÃO VÕ SƯ NGUYỄN VĂN MÁCH  TRAO VĂN BẰNG VÕ SƯ CAO CẤP CỦA MÔN PHÁI TÂY SƠN NHẠN CHO VÕ SƯ NGUYỄN VĂN CHÍNH ( XUYÊN XÍCH NHẠN ) .