LỄ TẤN PHONG CHƯỞNG MÔN MÔN PHÁI THIẾU LÂM NỘI QUYỀN TÂY SƠN NHẠN ĐỜI THỨ IV 19-05-2017

LỄ TẤN PHONG CHƯỞNG MÔN

MÔN PHÁI : THIẾU LÂM - NỘI QUYỀN TÂY SƠN NHẠN ĐỜI THỨ IV

VÕ SƯ : TÔ ĐÌNH QUYỀN

BIỆT HIỆU :XUYÊN TRUNG NHẠN

NGÀY 19-05-2017